Έγχρωμος πλαστώδης ρητινούχος σοβάς

Ακρυλικός, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς - Λεία επιφάνεια - Λευκός ή έγχρωμος - Υδαταπωθητικός

Ακρυλικός, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς - Αδρή επιφάνεια - Λευκός ή έγχρωμος - Υδαταπωθητικός

Σιλικονούχος, παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς-Λεία επιφάνεια - Λευκός ή έγχρωμος - Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Λεία επιφάνεια - Λευκός ή έγχρωμος - Υδαταπωθητικός

Ρητινούχος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης - Αδρή επιφάνεια - Λευκός ή έγχρωμος - Υδαταπωθητικός

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κεντρικό Κατάστημα
3ης Σεπτεμβρίου
& Θεοτοκοπούλου 14, Βύρωνας
Τ.Κ. 162-31
Τηλ.: 210-7640076
Κιν.: 6944-725-515
Fax: 210-7652727

Υποκατάστημα Καρέα
25ης Μαρτίου 26, Καρέας
Τ.Κ. 162-33
Τηλ.: 210-7648845
Fax: 210-7648849

Email
contact@igeorgopoulos.gr

Social

facebook  youtube