Παρελκόμενα

Διάφοροι τύποι βιδών και εκτονούμενων βυσμάτων.

Διάφορα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος.

Διάφοροι τύποι θυρίδων επισκέψεων.

Διάφοροι τύποι μεταλλικών προφίλ & γωνιόκρανων.

Διάφοροι τύποι αναρτήσεων, συνδετήρων & εξαρτημάτων.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κεντρικό Κατάστημα
3ης Σεπτεμβρίου
& Θεοτοκοπούλου 14, Βύρωνας
Τ.Κ. 162-31
Τηλ.: 210-7640076
Κιν.: 6944-725-515
Fax: 210-7652727

Υποκατάστημα Καρέα
25ης Μαρτίου 26, Καρέας
Τ.Κ. 162-33
Τηλ.: 210-7648845
Fax: 210-7648849

Email
contact@igeorgopoulos.gr

Social

facebook  youtube