Έτοιμα Κονιάματα

Marmoline Décor SV 010

Λευκός αδιάβροχος σοβάς εξωτερικής στρώσης.

Περιγραφή

Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικά πρόσθετα, για την επίτευξη αδιαβροχοποίησης.


Πλεονεκτήματα

  • Υψηλές αντοχές
  • Άριστη πρόσφυση
  • Αδιάβροχος
  • Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
  • Ταχύτητα - καθαριότητα
  • Ευκολία εφαρμογής - προσθήκη μόνο νερού

Χρήσεις

Για σοβάτισμα τελικής στρώσης, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων και σε επιφάνειες που χρήζουν αδιαβροχοποίησης σε υπόστρωμα από σοβά Marmoline SV 2 - TL 2 ή οποιοδήποτε παραδοσιακό σοβά.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κεντρικό Κατάστημα
3ης Σεπτεμβρίου
& Θεοτοκοπούλου 14, Βύρωνας
Τ.Κ. 162-31
Τηλ.: 210-7640076
Κιν.: 6944-725-515
Fax: 210-7652727

Υποκατάστημα Καρέα
25ης Μαρτίου 26, Καρέας
Τ.Κ. 162-33
Τηλ.: 210-7648845
Fax: 210-7648849

Email
contact@igeorgopoulos.gr

Social

facebook  youtube